top of page

O parafii Miłosierdzia Bożego

HISTORIA CHRONOLOGICZNA NASZEJ PARAFII

Sts._Peter_and_Paul_Church_1927
Sts._Peter_and_Paul_1955
Sts._Peter_and_Paul_Church_2002_Divine_Mercy_Parish

W XIX wieku ludzie opuszczali swoje ojczyzny z wielu różnych powodów, aby rozpocząć nowe życie w Nowym Świecie. W rejonie Palmera Irlandczycy przybyli jako pierwsi około 1831 roku; French-Canadiens około 1855; i polski od 1886 roku. Grupy te przyniosły ze sobą niezłomną wiarę i głęboko zakorzenione tradycje katolickie. Zgodnie z tradycją pierwszą mszę w Three Rivers w stanie Massachusetts odprawił pod koniec 1832 lub 1833 roku ks. James Fitton ze wschodniego Bostonu.

Wcześniejsze

1895 - W kwietniu 1895 roku założono Towarzystwo Św. Józefa Męskie z Thorndike. Ojciec Franciszek Chałupka z Chicopee odegrał kluczową rolę w zjednoczeniu i utworzeniu tego stowarzyszenia przez polskich osadników z Three Rivers, Thorndike i Bondsville. Takie zjednoczenie stało się zachętą do utworzenia parafii dla coraz większej liczby Polaków w okolicy.

St._Joseph_Society_Thorndike_MA

Towarzystwo św. Józefa w Thorndike

1899 - Członkowie Towarzystwa św. Józefa wybrali przedstawicieli do zbadania możliwości powstania kościoła polskojęzycznego. W międzyczasie ludzie podróżowali do Chicopee, gdy ich potrzeby wymagały służby w ich ojczystym języku. Sporadycznie przyjezdni księża polskiego pochodzenia służyli ich duchowym potrzebom.

1900 - Wśród pierwszych osadników pomagających w pozyskiwaniu funduszy i tworzeniu parafii byli: Stanisław Zięba, Wincenty Roman, Dominik Motyka, Szymon Jorczak, Franciszek Kosiński, Albert Świst, Jan Bielski, Józef Kania, Albert Rusek, Stanisław Zerdecki, Kazimierz Sakowski, Michał Pelczarski, Franciszek Salamon, Michał Motyka, Marian Włodyka, Karol Godek, Albert Kolbusz, Antoni Wilk, Walter Pietryka, Andrzej Krolik i Michał Frydryk.

1901 - W kościele Najświętszej Marii Panny w Thorndike odnotowano 63 chrzty polskie i tylko 10 chrztów irlandzkich - podkreślając w ten sposób potrzebę powstania kościoła polskojęzycznego.

Młody prawnik (późniejszy sędzia) David Dillon z Palmer bardzo pomógł pierwszym polskim osadnikom i miał wpływ na uzyskanie pozwolenia od biskupa Springfield, ks. Tomasza Daniela Beavena, DD na założenie nowej parafii.

IMG_6581 bishop thomas beaven.heic

Ks. Biskup Tomasz Daniel Beaven, D.D., Biskup Springfield (1892-1920)

We wsi Trzy Rzeki powstało Towarzystwo Mężczyzn Polskich im. Św. Stanisława.

St._Stanislaus_Society_Three_Rivers_MA

Towarzystwo św. Stanisława B. I M., w Three Rivers

1902 - Ks. Wacław Lenz zostaje mianowany przez biskupa Beavena pierwszym proboszczem ŚŚ. Piotra i Pawła.

Father_Wacław_Lenz

Ks. Lenz, pastor 1902-1911

Polski Komitet Kongregacji Rzymskokatolickiej, Inc., który został utworzony w celu zbierania funduszy i uzyskania zgody biskupa na założenie polskojęzycznej parafii, został rozwiązany, a wszystkie dokumenty przekazano ks. Lenza, kiedy biskup Beaven mianował go pierwszym pastorem. Według zapisów Michała Pelczarskiego, jednego z założycieli, dług parafii wynosił 1,87 dolara.

Staraniem komitetu, który zbierał fundusze od polskich osadników, zakupiono jedenaście akrów nieoczyszczonej ziemi w Four Corners za 1000 dolarów od rodziny Talmadge. W międzyczasie kościół św. Anny w Trzech Rzekach został wynajęty na potrzeby odprawiania tam Mszy św. Mszę św. Odprawiano również w kościele św. Marii w Thorndike oraz w kaplicy w Bondsville.

Budowa ŚŚ. Piotra i Pawła rozpoczęto pod koniec 1902 roku.

Sts._Peter_and_Paul_Rectory_Three_Rivers_MA

Plebania w ŚŚ. Piotra i Pawła, którego budowę rozpoczęto w 1902 roku.

Pierwszy chrzest zarejestrowany przez ks. Lenz był małżeństwem Wiktorii Migi 16 sierpnia 1902 r. Pierwsze małżeństwo odnotowano 23 sierpnia 1902 r. - Jan i Julia Kmonowie.

1903 - zmarł papież Leon XIII (panował w latach 1878-1903). Pius X został nowym papieżem.

ŚŚ. Piotra i Pawła powstała Sodalicja Różańca Świętego. Organizatorami były Katherine Kosinska i Tekla Pobudzyńska.

Budowa ŚŚ. Piotra i Pawła.

Sts._Peter_and_Paul_Parish_1905

ŚŚ. Peter and Paul Church and Rectory, 1905, with a portrait of founding Pastor Father Wacław Lenz.

1905 - Budowa ŚŚ. Piotra i Pawła, plebania i stodoła zostały ukończone.

24 września położono kamień węgielny i ŚŚ. Piotra i Pawła. W spotkaniu uczestniczyła delegacja polskiego stowarzyszenia w Ludlow, ubrana w styl krakowiaka , z długimi białymi brzegami i czworokątnymi kapeluszami ozdobionymi pawimi piórami. Nowa parafia liczyła prawie tysiąc członków.

Izajasza 56: 7 „Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludzi”

Oto kilka interesujących statystyk:

  • Koszt kościoła (łącznie z wyposażeniem) i stodoły - 60000 $

  • Droga Krzyżowa - 3500 dolarów

  • Organy - 1600 $

  • Pojedyncze okna - 50 USD

  • Kredyt hipoteczny na całą nieruchomość w tym czasie wynosił 35 000 USD

Ignacy_Paderewski_Band_Three_Rivers_MA

Ignacy Paderewski Band, założony 1906, na zdjęciu z ks. Lenz.

1906 - Za namową księdza Lenza parafia zorganizowała Orkiestrę Ignacego Paderewskiego. Zespół grał na paradach lokalnych i okolicznych, szczególnie jako orkiestra marszowa dla polskich organizacji uczestniczących w funkcjach kościelnych i społecznych.

1908 - Powstał Klub Obywatelstwa Polskiego w Thorndike, który zajmował się sprawami obywatelskimi i politycznymi. Ta grupa później się rozwiązała; niemniej jednak jego odpowiednik - Klub Kobiet Thorndike, zorganizowany znacznie później, prosperował przez kilka lat.

1911 - Z powodu zamieszania w parafii, ojciec Lenz poprosił o przeniesienie do parafii Sacred Heart w Easthampton, MA. W chwili jego wyjazdu hipoteka została obniżona do 28 500 dolarów. Drugim proboszczem ŚŚ. Piotra i Pawła wyznaczono ks. Władysława Kiełbasińskiego.

Father_Władysław_Kiełbasiński.jpg

Ks. Kiełbasiński, pastor 1911-1913

Dzieci Mary Sodality powstały pod kierownictwem Anny Kruczek i Marii Szczepanek. Członkowie Sodalicji udzielali nauk religijnych, utrzymywali i upiększali świątynię kościelną oraz pomagali finansowo w sprawach społeczności.

1913 - Ksiądz Kiełbasiński chorował przez większą część dwuletniego pastoratu. W 1913 r. Przeszedł na emeryturę i wrócił do rodzinnej Polski. W chwili jego odejścia dług kościoła został zmniejszony z 28 500 dolarów do 21 250 dolarów.

Trzecim proboszczem ŚŚ. Piotra i Pawła wyznaczono księdza Andrzeja Krzywdę. Zanim jego długi pastorat został ukończony, wszystkie długi ŚŚ. Piotra i Pawła została zwolniona.

Father_Andrzej_Krzywda.jpg

Ks. Krzywda, pastor 1913-1947

IMG_6582 krzywda sleigh ride 1913.HEIC

Kuligiem cieszy się ks. Andrzej Krzywda, woźnica i woźny parafialny p. Józef Panek, ok. 1913 r.

Powstało społeczeństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa. Członkostwo obejmowało zarówno mężczyzn, jak i kobiety, którzy energicznie pracowali dla Boga i Ojczyzny.

Statystyki pokazują, że z siedemdziesięciu pięciu uczniów uczęszczających w tamtym czasie do Palmer High School tylko jeden był polskiego pochodzenia.

1914 - Dzwonek Meneely o wadze 1225 funtów. został wysłany do parafii. Dzwon składał się z 78 części miedzianych i 22 części cynowych. Te metale tworzą prawdziwy dzwon odlany z brązu. Ten został z dumą zainstalowany i zaczął przekazywać swoją wiadomość społeczności.

Papież Pius X zmarł (panował w latach 1903-1914). Benedykt XV został wybrany nowym papieżem.

1916 - Z powodu rezygnacji proboszcza parafii św. Wojciecha w Bondsville ks. Krzywda kierował także budową kościoła św. Wojciecha i kierował tą parafią misyjną do 1918 r., Kiedy to wyznaczono nowego proboszcza rezydenta.

Sts._Peter_and_Paul_church_rectory_Three_Rivers, St._Adalbert_Bondsville.J

ŚŚ. Piotra i Pawła, plebania i Kościół Polskiej Misji św. Wojciecha w Bondsville

1917 - Stany Zjednoczone przystąpiły do ​​I wojny światowej 6 kwietnia.

Parafia zakończyła spłatę hipoteki należnej na nieruchomościach kościelnych.

Ks. Krzywda zaproponował utworzenie szkoły parafialnej i spotkał się z oporem ze strony parafian. Mimo tych zastrzeżeń utworzono w tym celu fundusz budowlany.

Mary Motyka (Kapinos) została pierwszą Polką, która ukończyła Liceum Palmera. W tę niedzielę, zgodnie ze swoją filozofią, ks. Krzywda poświęcił swoje kazanie znaczeniu edukacji i zachęcał innych do poszukiwania jak największej wiedzy, jako jedynej drogi do postępu i pomyślności.

Ks. Alfons A. Skoniecki, nowo wyświęcony, został wyznaczony jako proboszcz ŚŚ. Piotra i Pawła.

1918 - 11 listopada ogłoszono zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Wiele radości odczuwano w parafii po zakończeniu „wojny o zakończenie wszystkich wojen”.

Po krótkim okresie asystowania ks. AA Skoniecki został skierowany do służby w innej parafii.

1919 - Nasi ojcowie założyciele pomyśleli o zakupie domu, który później miał stać się klasztorem Sióstr Franciszkanek. Pod uwagę wzięto dwunastopokojowy dom należący do Philomeny i Rose Smith. Podczas negocjacji jedna z sióstr Smith zmarła, a druga sprzedała dom parafii za 3312 dolarów, aby upamiętnić swoją siostrę.

Sts_Peter_and_Paul_Convent

Dom Sióstr Franciszkanek św. Józefa, 2358 Main Street. Ks. Krzywda kupił klasztor w 1919 roku.

Parafia miała teraz dostępne 10 000 dolarów i rozpoczęto budowę szkoły parafialnej. Architektem był Bruno Wozny ze Springfield; John Topor z Easthampton, wykonawca.

IMG_9754 parish school building-edited.J

Budowa Szkoły Parafialnej w 1919 roku.

1920 - zmarł biskup Thomas Beaven, drugi biskup Springfield, MA. (Biskup 1892-1920.)

1921 - W sierpniu ukończono parterowy budynek szkolny zawierający osiem sal lekcyjnych i audytorium, kosztem 70 000 dolarów. Zadłużenie wynosiło 45 000 USD.

We wrześniu rozpoczęły się zajęcia dla około czterystu uczniów. W szkole pracowało osiem sióstr franciszkanek św. Józefa. Pod kierownictwem Siostry M. Aloysius, Dyrektorki, w skład pierwszego grona pedagogicznego wchodzili Siostry M. Victoria, M. Amalia, M. Eusebia, M. Agnes, M. Fabiana, M. Germana, M. Euphrasia i M. Leandra.

IMG_6588 first nuns.HEIC

Parafianki witają trzy nowo przysłane Siostry Franciszkanki, nauczycielki w nowej szkole.

16 czerwca Thomas Michael O'Leary został mianowany przez papieża Benedykta XV trzecim biskupem Springfield w stanie Massachusetts. 8 września został wyświęcony i ustanowiony biskup Thomas O'Leary.

25 grudnia ks. Jan Oszajca, rodak z Polski, odprawił swoją pierwszą Mszę św. W kościele św. Piotra i Pawła. Był to pierwszy raz w historii parafii, kiedy nowo wyświęcony ksiądz odprawił w naszym kościele swoją pierwszą Mszę św.

Father_Jan_Oszajca_1921-b_First_Mass.jpg

Ks. Jan Oszajca ma zamiar odprawić swoją pierwszą mszę, uroczysta Msza św. W Boże Narodzenie 1921 r.

1922 - Papież Benedykt XV zmarł 22 stycznia (panował 1914-1922). Papież Pius XI objął papiestwo 6 lutego.

11 marca ks. Franciszek J. Wilk, syn państwa Antoniego Wilków z Trzech Rzek, odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą w kościele św. Piotra i Pawła. Był pierwszym parafianinem, który otrzymał święcenia kapłańskie i spędził życie w służbie Bożej w diecezji Providence, RI.

Father_Franciszek_Wilk_First_Mass.j

Ks. Franciszek Wilk przed odprawieniem swojej pierwszej Mszy, uroczystej Mszy św. 11 marca 1922 roku.

1924 - Utworzono Klub Obywatelskich Kobiet Polskich Trzech Rzek, aby uczyć, sponsorować i udzielać pomocy finansowej Polakom - zwłaszcza kobietom - starającym się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.

1925 - Stowarzyszenie Absolwentów ŚŚ. Piotra i Pawła została założona przez ks. Jan Oszajca, asystent proboszcza.

IMG_6578 krzywda car.heic

In the mid-1920s, the parishioners presented Fr. Andrzej Krzywda with a new automobile upon his return from a trip to Poland.

1926 - 29 stycznia Parafię odwiedził abp Jan Feliks Cieplak z Polski, który kiedyś został skazany przez bolszewików na śmierć jako wróg reżimu. Arcybiskup Cieplak, metropolita wileński, czcigodny arcykapłan i męczennik za wiarę i ojczyznę, odwiedził naszą parafię podczas swojej podróży po Ameryce. Zmarł w New Jersey 17 lutego, a jego ciało przeniesiono do katedry św. Kazimierz w Wilnie.

Archbishop_Jan_Cieplak_Sts_Peter_and_Paul_Church_1926.jpg

Arcybiskup Jan Cieplak, Sługa Boży, odwiedził nasz kościół podczas swojej podróży do Stanów Zjednoczonych w 1926 roku. Zmarł dziewiętnaście dni później w New Jersey.

Grupa wokalna „Echo” powstała, aby kultywować tradycję śpiewania polskich piosenek.

1927 - ks. Andrzej Krzywda kontynuował pastorat pod kierunkiem ks. Jego asystentem był Józef Sitkowski.

Zaledwie dekadę po ukończeniu przez pierwszego polskiego ucznia stu absolwentów szkoły parafialnej uczęszczało do Liceum Palmer.

23 października nasza parafia obchodziła Srebrny Jubileusz. Biskup Thomas O'Leary odprawił Papieską Mszę Świętą (Missa Solemnis Pontificalis) o godzinie 11:00 z ks. John Conlin jako archidiakon; Ks. Józef Tomikowski i ks. Edward Fitzgerald - diakoni honorowi; Ks. Wawrzyniec Cyman - Diakon Mszy; Ks. Stanisław Feresz - subdiakon; Ks. Robert Ahearn - mistrz ceremonii; Ks. Antoni Cyran - homilista. O godzinie 16:00 biskup potwierdził 400 dzieci .

IMG_6571 silver jubilee 25th anniversary Mass.HEIC

Biskup Springfield, Thomas M. O'Leary, górny rząd, pośrodku, odprawił pontyfikalną mszę z okazji Srebrnego Jubileuszu parafii 23 października 1927 r.

Sts._Peter_and_Paul_School_1927-school-edited.JPG

Szkoła parafialna w 1927 r. Na przodzie na zdjęciu siostry franciszkanki św. Józefa z całym gronem uczniów.

1929 - Giełda załamała się 29 października, oznaczając koniec powojennej prosperity, gdy ceny akcji spadły. Stany Zjednoczone weszły w wielki kryzys, który miał trwać prawie dekadę. Poważne trudności ekonomiczne ograniczyły działalność parafii, ale wiara i oddanie, które zawsze charakteryzowały polskiego ducha, nigdy nie zachwiały się, zbliżając ludzi bardziej niż kiedykolwiek do Kościoła.

1931 - 31 stycznia Klub Kobiet Trzech Rzek wystawił sztukę „Wesele polskie”. W obsadzie byli tylko parafianie i reżyserował Michał Olearczyk. Była to jedna z najbardziej udanych produkcji prezentowanych i granych później w kilku okolicznych miejscowościach.

1932 - ks. Józef Szczepaniak przyjechał jako asystent, który przez wiele lat służył naszej parafii, a później jako administrator, w 1947 r., Po ks. Śmierć Krzywdy.

IMG_6575 choir.HEIC

Chór Św. Cecylii Parafii ŚŚ Piotra i Pawła z Ks. Krzywdy w 1934 r.

1935 - ks. Władysław S. Gołaś, syn państwa Pawła Gołasów z Three Rivers, przyjął święcenia kapłańskie 6 czerwca. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej uczęszczał do liceum św. Jana Kantego w Erie, PA. Po ukończeniu studiów na ŚŚ. Cyryla i Metodego w Orchard Lake, MI, ks. Golas został wyświęcony w Detroit przez biskupa Michaela Gallaghera. Po odprawieniu pierwszej Mszy św. U św. Piotra i Pawła, podczas swojego życia kapłańskiego pozostał na misji w Michigan.

1936 - Ze względu na dotkliwy kryzys gospodarczy Kościół odegrał ważną rolę w życiu społecznym parafii w tej dekadzie. Przylegający do kościoła kort tenisowy był miejscem ćwiczeń i spotkań młodzieży. W Starym Ratuszu rozgrywane były mecze koszykówki, a lokalne drużyny baseballowe były entuzjastycznie wspierane. Integralną częścią letniej sceny były pikniki i imprezy trawnikowe na terenie kościoła.

1939 - Papież Pius XI zmarł 10 lutego 1939 r. (Panował 1922–1939). 2 marca kardynał Eugenio Pacelli objął papiestwo i przyjął imię Papież Pius XII.

1 września Adolf Hitler i nazistowskie Niemcy zaatakowali Polskę, rozpoczynając II wojnę światową.

1941-45 - Prezydent Franklin D. Roosevelt ogłosił stan wojny dzień po niesławnym ataku Japończyków na Pearl Harbor w niedzielę 7 grudnia. 10 grudnia Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym, a Kongres odpowiedział w naturze. Wszystkich nas ogarnęła II wojna światowa. Warunki wojenne ograniczyły działalność parafii. Mężczyźni i kobiety dołączyli do różnych gałęzi służby, podczas gdy ci w domu byli zaniepokojeni ogrodami zwycięstwa, pozorowanymi nalotami, sprzedażą obligacji wojennych i zmianą w celu przyspieszenia produkcji wojennej. Odmawiano modlitwy o bezpieczeństwo walczących, ale wkrótce w kościele pojawił się zwój, wymieniający młodych mężczyzn z naszej parafii zabitych w akcji. Obejmowały one:

                         Paweł P. Bobowiec                          Józef S. Konopka                                  Augustyn F. Smoła

                         Józef J. Brożek                                 Stanisław J. Kuliś                                 Adam J. Topór

                         Augustyn F. Dominik, Jr.              Albin W. Leś                                          Stanisław Wilk

                         Franek Frydryk                                Jan S. Mosio                                          Stanisław J. Wrzesień

                         Józef P. Giza                                     Ignacy S. Pobiegło                                Władysław B. Zaleński

                         Franek A. Hryniewicz                     Józef A. Roman

Réquiem ætérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis.

(„Daj im, Panie, wieczny odpoczynek, niech świeci nad nimi wieczne światło”).

1944 - 3 czerwca ks. Eugeniusz Dranka, MS, syn Alberta i Marii (Mikowskiego) Dranki, przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Niepokalanego Poczęcia w Albany w stanie Nowy Jork. Uczęszczał do lokalnych szkół i kontynuował naukę w LaSallette College w Altamont w stanie Nowy Jork. Po odprawieniu pierwszej Mszy św. U św. Piotra i Pawła w dniu 4 czerwca 1944 r., Ojciec Dranka służył w różnych parafiach w Teksasie; NH; Westfield, MA; i Bondsville w stanie Massachusetts, gdzie pozostał aż do śmierci w 1974 roku.

1945 - 7 maja (Dzień Zwycięstwa w Europie [VE]) Niemcy skapitulowali, co oznacza zakończenie wojny w Europie. Wraz z bombardowaniem Hiroszimy w Japonii 6 sierpnia świat wkroczył w nową erę - erę atomu. Wkrótce potem 15 sierpnia ogłoszono VJ Day, kończąc wojnę w Azji. Radość w ŚŚ. Piotra i Pawła została złożona, gdy członkowie rodziny w końcu zjednoczyli się, niektórzy po kilku latach separacji.

1946 - Zakupiono osiem akrów ziemi za 5500 dolarów od rodziny Strycharzów z przeznaczeniem na cmentarz w Bondsville, niedaleko Crystal Park. Bilans ziemi i domu kupił ks. Krzywda, który następnie opuścił go jako dom starców dla pani Pasierb, jego służącej przez wiele lat.

1947 - 29 marca 1947 r. Pani Apolonia Kincius została pierwszą parafianką pochowaną na tym cmentarzu.

18 grudnia 1947 roku zmarł ks. Andrzej S. Krzywda , proboszcz. Jego ciało spoczywało w kościele parafialnym, w którym służył przez 34 lata. Parafianie złożyli wyrazy szacunku i oddali hołd człowiekowi, którego szafarstwo z powodzeniem przetrwało okresy dobrobytu i depresji, w tym dwie wojny światowe.

1948 - ks. Józef Szczepaniak był administratorem do czasu przydzielenia go do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Turners Falls.

O. Alfons A. Skoniecki został czwartym proboszczem ŚŚ. Piotra i Pawła z ks. Jego asystentem przydzielono Kazimierza Świtalskiego. Ks. Skoniecki pochodził z Turners Falls, gdzie kierował budową kościoła Matki Bożej Częstochowskiej poświęconego w 1929 roku.

Father_Alfons_Alphonse_Skoniecki_1940s.JPG

Ks. Alfons Skoniecki, asystent pastora 1917-1918 i pastor 1948 do 1972.

W ciągu roku podjęto remont nieruchomości kościelnych. Parafianie ofiarowali ponad 10 000 godzin darmowej pracy na czyszczenie, malowanie i naprawę różnych nieruchomości kościelnych. Gdy szkoła została otwarta we wrześniu, po raz pierwszy, dzięki staraniom Klubu Matek, podano uczniom gorące obiady.

Raport finansowy z 31 grudnia wykazał, że parafia była teraz wolna od hipoteki, a na kontach oszczędnościowych i czekowych w sumie 7139,94 USD. W tym czasie wycena całego majątku kościelnego wynosiła 203 000 dolarów.

1949 - ks. Konrad Daugiełło, rodowity syn, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Thomasa O'Leary w katedrze św. Michała w Springfield 11 czerwca. Następnego dnia ks. Daugiełło odprawił swoją pierwszą Mszę św. U św. Piotra i Pawła, a następnie przyjęcie w Sali św. Stanisława w Three Rivers.

IMG_6583 daugiello.HEIC

Nowo wyświęcony ks. Konrad Daugiełło błogosławi swojego ojca, Adama Antoniego Daugiełłę.

Ks. Henryk Kreczko zastąpił ks. Kazimierz Świtalski jako proboszcz.

Biskup Thomas O'Leary zmarł w wieku 74 lat (biskup 1921-1949).

1950 - 28 stycznia 1950 roku, Christopher J. Weldon został mianowany czwartym biskupem Springfield w Massachusetts przez papieża Piusa XII. Jego konsekracja biskupia odbyła się 24 marca przez kardynała Spellmana, kardynała Cushinga i biskupa Stephena Donahue, służących jako współkonsekratorzy.

 

27 czerwca prezydent Harry S. Truman wydał rozkaz Siłom Powietrznym Stanów Zjednoczonych i Marynarce Wojennej do Korei. Ta „akcja policyjna” trwała kilka lat, a członkowie naszej parafii usługiwali w tym konflikcie.

Kontynuowano remonty i ulepszenia budynków parafii; wyremontowano chodniki i poprawiono teren kościelny.

Dekada rozpoczęła się z 30 474,79 dolarów na rachunkach oszczędnościowych i czekowych.

1952 - ks. John Aubertin zastąpił ks. Kreczko jako asystent pastora.

1953 - Staraniem Klubu Matek kuchnia i jadalnia w szkole zostały wyposażone w wiele potrzebnych przedmiotów.

Oto kilka ciekawych statystyk z tego roku:

Spis ludności - 1538 osób dorosłych; 306 dzieci

Uczniowie szkół parafialnych - 203

Chrzciny - 43

Dzieci do Pierwszej Komunii - 25

Suma oszczędności i konta czekowego - 78 514,94 $

1954 - Nowe ołtarze (Najświętszej Marii Panny i św. Józefa) zostały ofiarowane przez Sodalię Różańcową i Towarzystwo św. Józefa. Podjęto dalsze ulepszenia kościoła, w tym malowanie wnętrza kościoła i nowe oświetlenie. Zainstalowano nową balustradę komunijną i ambonę.

17 kwietnia ks. Skoniecki został uhonorowany przez Legalny Rząd Polski na uchodźstwie w Londynie, w Anglii, tytułem „Komandora Polonia Restituta”, najwyższym odznaczeniem nadanym przez Rzeczpospolitą Polską. Został mianowany pułkownikiem Sił Zbrojnych RP przez Szefa Sztabu gen. W. Andersa. 20 listopada w hali św. Stanisława odbyła się uroczysta kolacja, aby uhonorować te nowe zaszczyty.

1955 - 11 września uroczyście obchodzono pięćdziesiątą rocznicę powstania naszej parafii, podczas której Najświętszej Maryi Panny odprawiano Mszę św. Wielebny Krzysztof J. Weldon, biskup Springfield. 25 września w namiocie ustawionym na terenie parafii odbył się bankiet upamiętniający 50-lecie.

Przypadkowo w mieście Palmer obchodzono 100-lecie katolicyzmu.

1955_Pontifical_High_Latin_Mass_Massachusetts_Sts._Peter_and_Paul_Church_Three_Rivers

Papieska Msza Święta celebrowana 11 września 1955 r. Przez biskupa Springfield z okazji 50. rocznicy parafii Świętych Piotra i Pawła.

1957 - 2 czerwca, w czterdziestą rocznicę śmierci ks. Święcenia kapłańskie Skonieckiego były celebrowane podczas Mszy św. w ŚŚ. Piotra i Pawła, a wieczorem bankiet w Ware Armony w stanie Massachusetts.

Wycena całego majątku kościelnego w tym czasie została ustalona na 365 477,21 USD. Suma rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wyniosła 175.428,30 USD.

IMG_9745 Skoniecki Ecce Agnus Dei-edited-final.JPG

Ks. Skoniecki, podczas "Ecce Agnus Dei", na mszy 40-lecia w 1957 roku.

1958 - Nowe światło czuwania zostało ofiarowane kościołowi przez Franka Salamona z Thorndike, jednego z naszych pierwszych parafian. Przemalowano ołtarze i posągi oraz stacje Drogi Krzyżowej.

 

W dziękczynieniu za udaną operację i rekonwalescencję ks. Skoniecki ufundował Kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej w Bazylice św. Piotra w Rzymie . Konsekracja tej kaplicy odbyła się 1 czerwca 1958 roku w Watykanie.

Father_Skoniecki_Latin_Mass_Vatican_Częstochowa_chapel.jpg

Ks. Skoniecki odprawia Mszę św. W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Grotach Watykańskich - kaplicy, którą obdarował.

Papież Pius XII zmarł 9 października (panował w latach 1939-1958). 28 października papież Jan XXIII został następnym papieżem.

Father_Skoniecki_Pope_Pius XII.JPG

Ks. Skoniecki z papieżem Piusem XII

Pod koniec 1958 roku papież Jan XXIII nadał oficjalny tytuł „Prałata Honorowego Jego Świątobliwości” ks. Skoniecki, z wymawianym tytułem prałata.

Monsignor_Father_Skoniecki_Pope_John_XXIII-

Ks. prałat Skoniecki z Papieżem Janem XXIII w 1961 roku

1959 - Nowe konfesjonały, tabernakulum i monstrancja zostały włączone do trwającego projektu renowacji. Statystyki parafii wskazywały na dalszy rozwój i dobrobyt:

Spis ludności - 1488 osób dorosłych; 594 dzieci dzieci do Pierwszej Komunii - 46

Uczniowie szkół parafialnych - 249 Razem oszczędności i rachunki rozliczeniowe - 222.452,09 $

Chrzciny - 29

1960 - ks. Aubertin został przeniesiony na pastora kościoła św. Jana Kantego w Northampton po tym, jak służył w naszej parafii przez ponad osiem lat. Ks. Zygmunt Kwiatkowski zastąpił ks. Aubertin jako asystent pastora. W tym czasie ofiarowano kościołowi kilka darów, w tym cyborium, krucyfiks do ołtarza i kandelabr.

Na początku grudnia Stany Zjednoczone ogłosiły wsparcie dla prawicowych rebeliantów w Laosie, co oznacza początek zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę wietnamską. Ponownie członkowie parafii wyszli, aby służyć w tym konflikcie.

1961 - W szkole, która liczy obecnie 233 uczniów, zainstalowano nowy kocioł. Zestaw sedilii podarowali kościołowi Edward i Wiktoria Lechowie.

1962 - Sobór Watykański II został otwarty w ciągu roku i trwał do 1965 roku. Liczne zmiany Soboru miały daleko idące konsekwencje.

Parafia obchodziła sześćdziesiątą rocznicę swojej organizacji Mszą Dziękczynną.

1963 - Papież Jan XXIII zmarł 3 czerwca (panował 1958-1963). Papież Paweł VI został kolejnym Biskupem Rzymu i Wikariuszem Chrystusa.

1964 - W sierpniu ks. prałat Skoniecki spotkał się z Papieżem Pawłem VI na prywatnej audiencji.

Monsignor_Father_Skoniecki_Pope_Paul_VI.JPG

Ks. prałat Skoniecki na prywatnej audiencji u papieża Pawła VI w 1964 roku

1965 - Od momentu położenia kamienia węgielnego i konsekracji naszego kościoła minęło już 60 lat.

1966 - Ks. prałat Skoniecki przedłożył do zatwierdzenia przez biskupa plany remontu kościoła, powiększenia sanktuarium, nowej posadzki i dywaników, powiększenia zakrystii, nowych ławek i aluminiowej bocznicy zewnętrznej. Koszt projektu oszacowano na 100 000 USD.

W dniu 6 maja ks. prałat Skoniecki wziął udział we Mszy Świętej w intencji wolności Polski celebrowanej przez papieża Pawła VI w 1000. rocznicę przejścia Polski na katolicyzm. Msza ta została odprawiona w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Bazylice św. Piotra w Rzymie, kaplicy ufundowanej przez ks. Skoniecki.

1967 - 50. rocznica śmierci Święcenia kapłańskie Skonieckiego odbyły się mszą świętą i bankietem w Ware Armory 11 czerwca.

Spadała liczba zapisów do szkół parafialnych - zarejestrowano 183 uczniów.

Father_Skoniecki_Jubilee_Latin_Mass_50th_1967_Massachusetts.JPG

Ks. prałat Skoniecki idzie do kościoła, aby odprawić 50-lecie Mszy św.

1968 - We wrześniu biskup wydał pozwolenie na wykonanie prac remontowych, o które wystąpiono dwa lata wcześniej. Do głównych projektów należały nowy dach kościoła, naprawa wieży, nowa bocznica, naprawa witraży, nowe ławki, wykładziny i oświetlenie.

Ks. Kwiatkowski otrzymał nowe zadanie, a ks. Eugene Ozimek zastąpił go na stanowisku proboszcza.

1969 - ks. Eugene Ozimek został przeniesiony z parafii jako proboszcz.

Wnętrze kościoła zostało częściowo pomalowane.

Novus Ordo Missae (Nowy Porządek Mszy) został promulgowany przez papieża Pawła VI. 25 września 1969 r. Kardynałowie Ottaviani i Bacci przesłali papieżowi Pawłowi VI dokument zatytułowany „Krótkie studium krytyczne nad nowym porządkiem mszy” , który został przygotowany przez teologów katolickich pod kierunkiem arcybiskupa Marcela Lefebvre.

 

1970 - Z powodu malejącej liczby zapisów i braku sióstr nauczycielek podjęto decyzję o nie budowaniu nowej szkoły. Pieniądze zarezerwowane na ten cel (154 307,02 $) przeznaczono na regularne fundusze kościelne.

Towarzystwo św. Józefa obchodziło 75. rocznicę swego istnienia Mszą św. I bankietem 5 września.

Zakończono malowanie wnętrza kościoła.

Latem mensa została usunięta z ołtarza głównego i zmieniono Mszę z celebracji ad orientem / ad Deum (na wschód / ku Bogu) na versus populum (twarzą do ludzi). Statystyki nadal wykazywały spadek:

Spis ludności - 1385 osób dorosłych; 365 Pierwszych Komuniantów dzieci - 13

Uczniowie szkół parafialnych - 158 małżeństw - 10

Chrzciny - 13 zgonów - 22

1972 - ks. Władysław Golas, rodowity syn i proboszcz kościoła św. Heleny w Wyandotte, MI, zmarł 15 marca. Całe życie służył w różnych parafiach w Detroit.

22 października ks. prałat Skoniecki przeszedł na emeryturę ze swojego pastoratu ŚŚ. Piotra i Pawła. „Ojciec Pastor” Skoniecki w wieku siedemdziesięciu ośmiu lat służył w ŚŚ. Piotra i Pawła prawie 25 lat i został uhonorowany przez parafian na przyjęciu i herbacie.

Ksiądz Robert J. Ceckowski został mianowany piątym proboszczem ŚŚ. Piotra i Pawła.

IMG_6568.heic

Ks. Ceckowski, pastor 1972-1997

1973 - 29 kwietnia w Sali Św. Stanisława odbyło się przyjęcie na cześć ks. Ceckowskiego jako proboszcza naszej parafii. Czek na 1000 dolarów został przedstawiony ks. Ceckowskiego, który z kolei ufundował stypendium na pomoc naukową dla osób realizujących powołanie zakonne.

Z głębokim żalem szkoła parafialna została zamknięta w czerwcu z powodu braku sióstr nauczycielek. Siostry Cecilia Nadolski, przełożona oraz siostry Edna i Mary Jane zostały skierowane do innych rejonów. Aby okazać wdzięczność i głęboki podziw, parafia uhonorowała siostry podczas dni otwartych i godziny kawy. Siostry franciszkanki św. Józefa (FSSJ) opuściły naszą parafię.

Siostry Joanna Pelczar i Jadwiga Skalec z Małych Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanego Poczęcia (LSIC) przyjechały w sierpniu do pracy w parafii. Dom Macierzysty tego zakonu znajduje się w Starej Wsi w Polsce, a Dom Prowincjalny w Stanach Zjednoczonych w Woodbridge w stanie New Jersey.

1974 - 24 marca dwunastu dorosłych członków parafii, jak również dwóch młodszych członków, zostało wybranych do pierwszej Parafialnej Rady Doradczej. W skład członków wchodzili: Fryderyk Brozek, Jan Dyl, Luiza Church, Rajmund Church, Bogusław Grzywna, Edwin Olearczyk, Józef Marchelewicz, Robert Dranka i Maria Jajuga; Młodszymi członkami byli Marek Lech i Tomasz Zelazo; Jan Garstka, Horacy Tippett i Fryderyk Tyburski zostali powołani przez ks. Ceckowskiego. Na posiedzeniu organizacyjnym rady Józef Kszepka został wybrany na przewodniczącego; Stanisław Światłówski, wiceprzewodniczący; i Anna Krulig, sekretarz.

Parafia otrzymała pierwszą możliwość zakupu 31 akrów ziemi i domu posiadłości Pasierb, sąsiadującej z cmentarzem parafialnym. Teren uznano za cenny pod kątem przyszłej rozbudowy, a Rada Parafialna głosowała za nabyciem nieruchomości za około 35 000 dolarów.

Ks. Ceckowski przedstawił plany i zwrócił się do biskupa o zgodę na powiększenie zakrystii o nowy pokój o salę ministrantów i toalety. Naprawy majątku kościelnego obejmowały nowy dach na plebanii, nowy piec w klasztorze oraz remont wnętrza plebanii i biura. Ks. Robert Ceckowski poinformował również o planach zainstalowania ikony i obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na ołtarzu Marii w naszym kościele.

1975 - W styczniu biskup Springfield zatwierdził wstępne szkice do dobudowania zakrystii. Końcowe rysunki i specyfikacje zostały przygotowane dla ofert z przybliżonym kosztem projektu ustalonym na 225 000 USD w firmie architektonicznej Tessier Associates.

Rada Parafialna zatwierdziła zakup szat dla chórzystów. Przewodniczący Rady Parafialnej Joseph Kszepka przemawiał na wszystkich Mszach św. W dniach 28-29 czerwca, aby podkreślić potrzebę konsekwentnego cotygodniowego ofiarowania przez wszystkich parafian na utrzymanie i modernizację parafii.

Seminarium Raymond Soltys, parafianin, ukończył studia wstępne i został przyjęty na Uniwersytet w Louvain w Belgii na cztery lata studiów teologicznych przygotowujących do kapłaństwa. Parafianin Michael J. Wostena uczęszczał do szkoły u Ojców Franciszkanów w oczekiwaniu na wejście w życie zakonne.

26 lipca były proboszcz, ks. Alfons A. Skoniecki zmarł. Jego dziedzictwo głębokiego oddania naszemu Panu i wielkiej miłości do Polski jest pamiętane przez wielu.

W październiku parafia obchodziła „Tydzień Pamięci” upamiętniający życie Polaków podczas II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział ks. Kanonik Bronisław Szymański i ks. Kapelan Stanisław Wójcik, którzy byli więźniami różnych obozów koncentracyjnych.

1976 - W styczniu trwa budowa repliki ołtarza w Częstochowie przy bocznym ołtarzu NMP. ŚŚ. Piotra i Pawła czekał na replikę ikony i obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w trakcie realizacji przez artystę w Polsce. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej odbyło się 23 maja. Osiem starszych parafian miało zaszczyt uczestniczyć w historycznym odsłonięciu. Byli to m.in .: p. Agata Frydryk, p. Franciszka Bukowska, p. Teofila Kostrzeba, p. Józefa Gryszówka, p. Feliks Misiaszek, p. Władysław Gruszczyński, p. Antoni Kempesty oraz p. Wojciech Wójtowicz.

 

Historyczne zapisy parafialne, zdjęcia i inne stosowne dane zostały umieszczone w kapsule czasu i zakopane na dziedzińcu Gmachu Administracji Miejskiej. Materiał przygotowany przez Annę Kulig ma zostać odsłonięty w 2076 roku.

Ks. Ceckowski poinformował, że nowe organy zostały ofiarowane Kościołowi ku pamięci Jerzy i Nelli Motyki przez ich czworo dzieci - Chestera, panią Constance Kucewicz, panią Dorothy Luzi i panią Alice Amell. Nowe organy, znane z bogatego brzmienia i jakości, zostały zbudowane przez Casavant-Frères z Quebecu, największego na świecie producenta organów.  

​Instalacja organów zakończona w 1977 roku. Nasze organy to:​

Organy piszczałkowe Casavant-Frères , opus 3339:

22 stopnie. 1172 rury. 3 dywizje. 2 podręczniki. 20 przystanków. 16 rejestrów.

IMG_6584 organ 1976.HEIC

Organy Casavanta, sfotografowane w 1976 roku, podarowane w tym samym roku przez Rodzinę Motyki.

Pod kierownictwem Karola DiMascoli z Wydziału Artystycznego Liceum w Palmer i przy pomocy Przewodniczącego Rady Parafialnej Józefa Kszepki 29 uczniów z klas CCD zgłosiło się na ochotnika do przygotowania platformy, która została wprowadzona w Paradzie Dwustulecia Miasta Palmera 2 maja. zdobył drugą nagrodę w kategorii religijnej.

1977 - W marcu rozpoczęto prace w piwnicy pod przybudówką zakrystii, które miały zostać przekształcone w kaplicę i salę konferencyjną. Kaplica została poświęcona św. Maksymilianowi Kolbe, który poświęcił własne życie w Auschwitz, aby mógł żyć współwięzień Franciszek Gajowniczek.

5 czerwca odbyło się uroczyste poświęcenie nowych organów Casavant. Na uroczystości uroczystości wystąpił dr W. Rajmund Ackerman, członek wydziału muzycznego Bromfield School w Harvard College. Wybrano zróżnicowany program, aby pokazać moc i wszechstronność organów. Później członkowie chóru wydali w szkole przyjęcie.

W dniu 21 sierpnia pan Karol DiMascola, nauczyciel plastyki w szkole średniej Palmer i nauczyciel CCD w naszej parafii, otrzymał dar z bursztynu parafii w uznaniu jego pracy z młodzieżą parafii i wspólnoty. Wstąpił do St. John Seminary for Delay Vocations w Weston w stanie Massachusetts, aby uczyć się do kapłaństwa.

15 października biskup Weldon zrezygnował ze stanowiska biskupa Springfield. (Biskup 1950-1977). Biskup Józef Maguire został mianowany piątym biskupem Springfield i został ustanowiony 4 listopada.

Po głosowaniach, które nie uzyskały większości 2/3 głosów w 1975 i 1976 roku , USCCB, pod przewodnictwem kardynała Josepha Bernardina z Chicago, zagłosowało ponownie i ledwo wydało indult zezwalający na przyjęcie Komunii Świętej na rękę po raz pierwszy. Chociaż przyjmowanie Komunii Świętej na język pozostaje zwykłym środkiem, teraz dopuszczono również Komunię na rękę.

30 listopada w naszym Kościele odbył się recital organowy Jeana-Guya Proulxa, organisty katedry św. Germana w Rimouski w Kanadzie.

1978 - 5 maja Biskup Józef Maguire, biskup Springfield, potwierdził 47 osób.

Kaplica św. Maksymiliana Kolbego została poświęcona 8 czerwca o godzinie 16:00. Nowe wyposażenie obejmuje kompletną, nową kuchnię z dużym sprzętem i robionymi na zamówienie szafami. W rejonie Kaplicy - niestandardowa stolarka, tabernakulum, ambona i ołtarz stylizowane były na zakopiańskie, w tym ręcznie malowany sufit wykonany przez Charlesa DiMascola. Zainstalowano nową łazienkę; wszystkie obszary były klimatyzowane; jest też zmotoryzowany projektor, ekran filmowy, stereo i głośniki sufitowe.

Ks. Jan Aubertin, były pastor asystent, doznał śmiertelnego zawału serca.

24 września odbył się Dzień Modlitwy za naszych chorych i starszych parafian, ze Mszą św. O godzinie 16:00, po której nastąpiło przyjęcie.

Papież Paweł VI zmarł 6 sierpnia (panował 1963-1978). Albino Kardynał Luciani został wybrany na papieża Jana Pawła I 26 sierpnia; zmarł 28 września, zajmując katedrę św. Piotra tylko przez 34 dni. Papież Jan Paweł II został wybrany na Biskupa Rzymu i Wikariusza Chrystusa 16 października. Był nim Karol Wojtyła, arcybiskup Krakowa, pierwszy papież polskiego pochodzenia i pierwszy papież spoza Włoch od 450 lat.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć „Habemus Papam” - moment, w którym Karol Kardynał Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II.

1979 - 15 stycznia w kaplicy św. Maksymiliana Kolbego została odprawiona pierwsza Msza św. Przez ks. Ceckowskiego o 6:45

Renowacja szkoły rozpoczęła się od zainstalowania kuchni i biblioteki kosztem 58 000 USD.

8 września ks. Raymond Soltys został wyświęcony na kapłaństwo przez biskupa Josepha Maguire, biskupa Springfield w naszym Kościele. To była pierwsza święcenia w ŚŚ. Piotra i Pawła. Następnego dnia ks. Soltys odprawił swoją pierwszą Mszę św., Którą odbyło się przyjęcie w regionalnej szkole zawodowej Pathfinder. Cała parafia podzielała radość i błogosławieństwa dwudniowej celebracji.

24 września obchodzono dzień modlitwy i hołdu dla naszych chorych i starszych parafian, podczas Mszy św. O godzinie 16:00, po której nastąpiło przyjęcie.

1 października papież Jan Paweł II odwiedził Boston, co było pierwszym przystankiem w jego historycznej wizycie w Stanach Zjednoczonych. Dwa autobusy wypełnione parafianami i lokalnymi przyjaciółmi pojechały do ​​Bostonu, aby wziąć udział we Mszy św. Celebrowanej przez Papieża w Boston Common.

Pierwsze spotkanie organizacyjne zainteresowanych parafian odbyło się 10 października, aby położyć podwaliny pod obchody 75-lecia Parafii. Genevieve Janosz i Charles Pelczarski zgodzili się zostać przewodniczącymi.

     

Sanktuarium kościelne zostało powiększone i przebudowane. Stół ołtarzowy został podarowany przez Józefa Kszepkę i zainstalowany. W sanktuarium usunięto wykładzinę, aby ponownie odsłonić piękny parkiet. W oczekiwaniu na uroczystość jubileuszową przemalowano całe wnętrze kościoła. Wykonawcą był William Twarog z Holyoke, znany artysta i dekorator kościoła. Anthony Amato otrzymał zlecenie namalowania dwóch malowideł ściennych - jednego przedstawiającego nawrócenie Polski na chrześcijaństwo (w 966 r.) - a drugiego przedstawiających naszych pierwszych parafian, którzy rozpoczęli budowę kościoła siedemdziesiąt pięć lat wcześniej (w 1905 r.).

Rozpoczęto budowę nowej, odkrytej groty z kamienia polnego, poświęconej Miłosierdziu Bożemu .

Ks. Stanisław Wójcik, emerytowany, przyjechał do ŚŚ. Piotra i Pawła. Ks. Wójcik przybył do Stanów Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej, podczas której był więziony w różnych obozach koncentracyjnych.

1980 - Diamentowy Rok Jubileuszowy (75-lecie) św. Parafia Piotra i Pawła dotrzymała obietnicy, że będzie jednym z najbardziej pracowitych i najprzyjemniejszych lat dla parafii. W ciągu całego roku zaplanowano wiele funkcji - wydarzeń, które jednoczyły parafię w modlitwie i zabawie.

Aby rozpocząć obchody Jubileuszu 12 stycznia Jasełka Bożonarodzeniowe (Jasełka) został przedstawiony przez uczniów z klas CCD, połączonych kilku parafian dorosłych. Po przedstawieniu podano tradycyjne potrawy z Wigilii , po czym nastąpił staropolski zwyczaj łamania opłatki i składania najlepszych życzeń („zdrowie, bogactwo i szczęście”).

9 lutego Gildia Pań sponsorowała niezwykle udany Mardi Gras w hali św. Stanisława

Na początku marca przez tydzień ks. Sylvester Makarewicz OFM, który potwierdził potrzebę niezachwianych wartości duchowych i moralnych w życiu każdej zdrowej parafii.

2 kwietnia ks. Zygmunt (Sigmund) Kwiatkowski, były proboszcz Kośćiół ŚŚ. Piotra i Pawła (a później pastor w Housatonic, MA) zmarł.

20 kwietnia parafia miała zaszczyt gościć wysoko ceniony chór chłopięcy Św. Pawła  z Cambridge, MA. Chór chłopięcy św. Pawła jest produktem jedynej w Stanach Zjednoczonych szkoły chórów chłopięcych rzymskokatolickich.

W dniach 19-21 września parafia obchodziła czterdzieści godzin nabożeństwa, dając parafianom możliwość odnowienia życia wewnętrznego poprzez spędzanie czasu z naszym Panem Eucharystycznym.

21 września roczna uroczystość jubileuszowa zakończyła się Mszą św. Dziękczynną, której przewodniczył ks. Joseph Maguire, biskup Springfield. Około trzydziestu kapłanów, monseignori i kanoników uczestniczyło w chórze. Procesję tworzyły różne grupy parafialne, w tym chór, delegaci organizacji parafialnej oraz dzieci w tradycyjnym polskim stroju, które witały biskupa. Róża i Fred Tyburscy reprezentujący parafian wręczyli biskupowi figurę św. Józefa wykonaną przez polskich artystów w Krakowie.

Kwiaty i transparenty wypełnione świeżo pomalowanym kościołem. Szczególnie piękne i wymowne były dwa obrazy dodane do kościoła przez ks. Ceckowskiego - jeden przedstawiający nawrócenie Polski na chrześcijaństwo z Mieszkiem I w 966 r. - a drugi przedstawiający poświęcenie ŚŚ. Piotra i Pawła w 1905 roku. Natchniony śpiew chóru i solistów, radosny dźwięk nowych organów, elokwentna homilia i żarliwe głosy zgromadzenia podniesione na modlitwie i dziękczynieniu sprawiły, że Msza św. Stała się najbardziej wzruszającym przeżyciem.

Tego wieczoru odbył się uroczysty bankiet w Liceum Pathfinder z udziałem ks. Eugene Ozimek, były zastępca pastora, pełniący funkcję mistrza ceremonii. Wśród obecnych byli duchowni, siostry, starsi pionierzy kościoła, przedstawiciele władz lokalnych i państwowych, a także honorowi goście i prelegenci bp Maguire i kongresman Edward Boland. Solistka Beverly Martowski przedstawiła wybory muzyczne, a orkiestra zapewniła zróżnicowany program wyborów muzycznych.

5 października ŚŚ. Piotra i Pawła było świadkiem poświęcenia Groty Miłosierdzia Bożego przez ks. Seraphim Michalenko MIC, rektor Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (mgr Stockbridge) i wicepostulator ds. kanonizacji św. Marii Faustyny ​​Kowalskiej. Mozaiki zdobiące wnętrze groty zostały wykonane przez artystów rzymskich.

Szczególnie interesujące są witraże przedstawiające św. Faustynę, której Chrystus ukazał się w kaplicy klasztornej w Krakowie; Papież św. Jan Paweł II, który w 2000 r. Kanonizował Siostrę Faustynę; Dismus, skruszony złodziej, który wisiał na krzyżu obok Chrystusa, poznał Jego Boże Miłosierdzie; i św. Kateri Tekawitha, pierwsza z ludu Mohawków, która osiągnęła świętość - która pokazuje, że Boże Miłosierdzie wzywa wszystkie dusze do bycia świętymi w Jedynym Prawdziwym Kościele, Kościele rzymskokatolickim.

Ks. Ceckowski podziękował parafianom za hojne wsparcie finansowe tego projektu, a także tym, którzy wnieśli wiele godzin pracy, zwłaszcza Frankowi Zabawie i Stanleyowi Majewskiemu, którzy wykonali większość prac murarskich.

12 października nastąpiło poświęcenie i uroczyste otwarcie ŚŚ. Przedszkole Piotra i Pawła odbyło się w odnowionej Szkole Parafialnej. Siostry Maria Nowicka i Elżbieta Potuczko LLS Niepokalanego Poczęcia prowadziły zajęcia dla małych dzieci w wieku 3-5 lat.

W nocy 28 grudnia tragedia nawiedziła Trzy Rzeki, gdy sąsiedni kościół św. Anny został zniszczony przez podpalaczy. Ks. Levesque i jego parafianie z wdzięcznością przyjęli ks. Oferta Ceckowskiego użycia ŚŚ. Piotra i Pawła do czasu odbudowy kościoła św. Anny.

     Celebrating the 15th anniversary of our Casavant Frères pipe organ (installed April 1977), Brian Aranowski in Concert was presented on Sunday, May 3rd at 3:00 pm.

     The Picnic Committee hosted a Boneless Breast of Chicken Dinner on Saturday, May 23rd from 4 to 6:30 pm.  Tickets: $6.00, adults; $3, children under 12.

     Our parish was notified in May of the death of Mother M. Arcadia, FSSJ, former Superior General of the Franciscan Sisters of St. Joseph and a former teacher in our parochial school.

     Our parish offered congratulations to Fr. John Pickowitz, MS, pastor St. Adalbert Church, Bondsville upon his Golden Anniversary of Priestly Ordination (May 31st, 1992).

     The annual Parish Picnic was held at Pulaski Park on Sunday, July 26th from Noon to 8:30 pm.

     The annual Forty Hours Devotion, held Sept. 11-13, was on an abbreviated schedule in 1992 with the Solemn Closing after the 9:30 am Mass on September 13th.  Fr. Seraphim Michalenko, MIC, was guest preacher.

     Deacon John Lessard-Thibodeau was ordained to the priesthood by Bishop John A. Marshall on Saturday, September 12th in St. Michael's Cathedral, Springfield.

     Fr. John Lessard-Thibodeau offered his first Mass of Thanksgiving on Sunday, September 13th at 2:00 pm in our church, with a reception for the new priest in the parish hall.

     October 4th: Rev. Mother Elisabetta, SMMI announced the transfers of Sr. Denise to become Mistress of Novices, Rome; and Sr. Raphael to become Superior of Holy Name Convent, Stamford, CT.  Sr. Carolyn was appointed Superior of our Convent, and she would be assisted by Srs. Amanda and Donna Marie (postulant from Turners Falls).

     Sr. Ursuline (Wójcik) FSSJ, a native daughter of our parish, died on September 30th in the Motherhouse Infirmary of the Franciscan Sisters in Hamburg, NY.

     The Rosary Sodality's 7th annual Arts and Crafts Show was held on Saturday, Nov. 7th from 10:00 am to 5:00 pm in the parish hall.

     The solemn enthronement of the St. Joseph (Holy Family) icon at the St. Joseph Altar in our church was held on Sunday, November 1st at the 9:30 am Mass.  The icon, a copy of the original in Kalisz, Poland, was dedicated in memory of Stanley J. Topór from her children Frederick S. Topór and Elizabeth A. Anderson.

     Fr. John Gayton, MIC, of Stockbridge preached at the Advent Vespers Service on Sunday, December 13th at 4:00 pm with Exposition and Benediction of the Blessed Sacrament.

1993 - Sister Carolyn Mary (Cossack), SMMI, professed her perpetual vows in the Sisters Minor of Mary Immaculate at the 9:30 am Mass on Sunday, January 3rd.

     At the request of Bishop John Marshall, each parish was to conduct a Self-Study Evaluation.  Parishioners who volunteered to work on this project: Constance Garceau, Regina Janosz, Marion Kozlik, Anna Kulig, Mildred Lisak, Cecelia Matera, Del McCloskey, and Stephen Przybycien.

     Parishioner Irene Grzywna organized a Pilgrimage to Rome for the Beatification of Sister Maria Faustina, Apostle of the Divine Mercy, April 15-22. 

     A Parish Youth Mission was conducted by the Sisters Minor of Mary Immaculate on Sunday, March 13th from 10 am to Noon in the parish hall.

     For the second year in a row, Rev. Msgr. George Tomichek conducted our Parish Lenten Mission from Saturday, March 20th to Wednesday, March 24th at 7:00 pm with sermon and Benediction.  A solemn procession closed the final night of the Mission.

     The Rosary Sodality announced it would financially and spiritually sponsor two young parishioners, ages 16-25, to the World Youth Day gathering with Pope John Paul II in Denver, Colorado from August 11th-15th.

     A Lenten Luncheon at St. Thomas Parish Hall, Palmer on Tuesday., April 6th from 11:30 am to 1 pm featured Bishop Marshall as guest speaker.

     St. Thomas Church, Palmer was the setting for an Easter Celebration in Song on Sunday, April 25th at 3 pm with the choirs of: Sts. Peter and Paul; St. Thomas; St. Anne (Three Rivers); and St. John the Baptist (Ludlow).  Fr. David Caron, assistant pastor of St. Thomas was celebrant and Fran Davis accompanied on the organ.

     Organist and Choir Director Mr. Francis Davis left our parish in June after seven years of dedicated and inspiring service.  Our parish offered many thanks & God's blessings.

     Fr. Anthony Corigliano, CSS, spoke at the weekend Masses, June 5th-6th on the needs of the Stigmatine Father & Brothers' mission in Thailand.

     Adoration of the Blessed Sacrament continued Monday-Friday at 3:00 pm in the St. Maximilian Kolbe Chapel.

     Pulaski Park was the setting for the 14th annual Parish Picnic (counting since 1980) on Sunday, July 25th from Noon to 8:30 pm.

     A statue of Saint Fiacre (670 A.D.), patron of gardeners and cab drivers, was located in an outdoor shrine to the front left of the Divine Mercy Grotto (August 1st).

     Dr. Dolores Grier, Vice Chancellor for Community Relations, Archdiocese of New York and outstanding speaker on pro-life issues, spoke at our YMI (MI Youth) gathering Monday-Friday, August 23-27 in the St. Maximilian Kolbe Room.  Dr. Grier is well known to viewers of EWTN.

     On September 12th, the parish welcomed Michael J. Rheault as new full-time organist and choir director.  We also welcomed Daniel Slowick who would play the organ at the Saturday 4:00 pm anticipated Mass.

     A Parish Mission was offered Mon.-Thurs., Sept. 13-16 with Fr. Albert Dagnoli of the Sacred Hearts of Jesus & Mary Fathers.  The retired Navy Chaplain offered Masses at 9:00 am and 7:00 pm.

     Forty Hours Devotion was held Sept. 17-19 with Fr. Dagnoli as guest preacher.

     Mother Elisabetta, SMMI reassigned Sister Amanda Ross to Stamford, CT.  Sr. Therese Marie Kovacs and Sr. Donna Marie Shattell were assigned to our parish, along with Sr. Carolyn Mary (Sept. 26th).

     Our St. Cecilia Choir sang for residents of the Polish National Home in Enfield, CT at a program on Sunday, October 10th from 1 to 5 pm (our choir sang at 2:00 pm).

     The Rosary Sodality's 8th annual Arts and Crafts Show was held on Saturday, Nov. 6th from 10:00 am to 5:00 pm in the parish hall.

1994 - As a new year began, Adoration of Blessed Sacrament continued Monday to Friday at 3:00 pm in the St. Maximilian Kolbe Chapel.

     On April 10th, 1994, the Financial Report for 1992-93 was released.  It showed 18 Baptisms; 16 First Holy Communions; 9 Marriages; 30 Anointings; 27 deaths.  Total in savings & checking accounts: $270,133.62.

     Sister M. Adele (Chychla) FSSJ, who taught in our parish school from 1947-49, died on April 1, 1994 at the Motherhouse Infirmary in Hamburg, NY.

Confirmation for our students and students of St. Adalbert, Bondsville, was held at the 9:30 Mass on Sunday, May 15th with Bishop Thomas Manning, OFM.

     The unveiling of a memorial plaque for Frank A. Hyrniewicz (a parishioner killed in the attack at Pearl Harbor, December 7th, 1941) was held at Hryniewicz Memorial Park, Three Rivers on Sunday, May 29th at 2:00 pm.

     The Most Rev. John A. Marshall, Bishop of Springfield only since February 1992, died of bone cancer at the age of 66 on July 3, 1994.

     The Happy Louie and Julcia Orchestra played at our annual Parish Picnic on Sunday, July 24th, held at Pulaski Park from Noon to 8:30 pm.

     Fr. Charles Borowski, Pastor of St. Stanislaus Church in West Warren, was guest preacher at Forty Hours Devotion on Sept. 16-18.

     A Parish Mission, conducted by Fr. Matthew Swizdor, OFM Conv., a well-known mission parish, was held Monday to Thursday, Sept. 19-22 at 7:00 pm.

     Sept. 4th: Sister Donna Marie was transferred by Mother Elisabetta from our parish to the Newman Center at the University of North Dakota.  That left the parish with two sisters: Sr. Carolyn Mary and Sr. Virginia Mary.

     The celebration of the 125th Anniversary of the Diocese of Springfield (1870-1995) opened on Sunday, October 2nd at a 4:00 pm Mass in the Cathedral with Bishop Thomas Dupre, Apostolic Administrator of the Diocese as main celebrant.

     The Rosary Sodality's 9th annual Arts and Crafts Show was held on Saturday, Nov. 5th from 9:00 am to 4:00 pm in the parish hall.

     Our parish welcomed Sr. Anna Maria Mix, SMMI, replacing Sr. Virginia Mary Pagan who was re-assigned to Rome.

 

1997 - On Christmas Day, Fr. Robert Ceckowski, Pastor of SS. Peter and Paul Church, passed away.  

1998 - Father Stefan Niemczyk was appointed the sixth Pastor of SS. Peter and Paul Church.

IMG_0206-edited-Fr. Stefan Niemczyk.JPG

Ks. Niemczyk, pastor 1998-obecnie

2005 - Setna rocznica powstania naszego kościoła   był formalnie przestrzegany.

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia (panował 1978-2005). 19 kwietnia kard. Józef Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, został wybrany na papieża Benedykta XVI.

2007 - W dniu 7 czerwca Papież Benedykt XVI opublikował list apostolski Summorum Pontificum , w którym zezwolił na szersze użycie Mszału Tradycyjnej Mszy Łacińskiej z 1962 roku (Msza Trydencka). Każdy kapłan może teraz celebrować nadzwyczajną formę bez pozwolenia biskupa.

W Summorum Pontificum papież Benedykt XVI oświadczył, że tradycyjna łacińska Msza (promulgowana przez papieża św. Piusa V i ponownie wydana przez papieża św. Jana XXIII w 1962 r.) Nigdy nie została uchylona . Papież Benedykt XVI uznał również Mszę Pawła VI (znaną również jako „Novus Ordo”) za zwyczajną formę rytu rzymskiego, a Mszę trydencką za nadzwyczajną formę rytu rzymskiego .

2009 - Biskup Springfield, ks. Tymoteusz McDonnell, zamknął kościół św. Anny w Three Rivers, MA w ramach projektu „Planowanie duszpasterskie”. ŚŚ. Parafie Piotra i Pawła oraz św. Anny zostały połączone i przyjęły nazwę Parafia Miłosierdzia Bożego . ŚŚ. Piotra i Pawła nadal służy wiernym rzymskokatolickim w Three Rivers, MA.

2012 - 25. rocznica śmierci Święcenia kapłańskie Stefana Niemczyka odbyły się Mszą Świętą i bankietem w Sali Parafialnej 28 stycznia.

2013 - 11 lutego papież Benedykt XVI niespodziewanie złożył rezygnację z papiestwa. (Panował 2005-2013). Jego rezygnacja weszła w życie 28 lutego. 13 marca został wybrany kardynał Jorge Bergoglio SJ, który przyjął imię Papież Franciszek.

2014 - 19 czerwca biskup Timothy McDonnell zrezygnował z funkcji biskupa Springfield. Po rezygnacji biskupa McDonnella, ks. Biskup Mitchell T. Różański, biskup pomocniczy Baltimore, został przez papieża Franciszka mianowany ósmym biskupem Springfield w Massachusetts. Biskupa Mitchella T. Różańskiego obradował 12 sierpnia.

2018 - 30 czerwca ks. Michał Kokoszka, rodowity syn św. Piotra i Pawła Parafia została wyświęcona w katedrze św. Michała w Springfield.  W 2020 roku wstąpił do Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP).

St. Vitus LA headshot.png

 Fr. Kokoszka, rodowity syn św. Piotra i Pawła oraz członek FSSP, wyświęcony w 2018 roku.  

2019 -Ks. Niemczyka nadzorował odmalowanie wnętrza SS. Piotra i Pawła.

2020 - 10 czerwca biskup Springfield Mitchell Rozanski został mianowany arcybiskupem St. Louis.   Po tym ogłoszeniu, biskup Robert McManus z Worcester, MA został mianowany Administrator apostolski diecezji Springfield.

     14 października 2020 r. ks. William D. Byrne z diecezji Waszyngton DC, został mianowany dziesiątym biskupem Springfield w Massachusetts przez papieża Franciszka.  Konsekracja biskupia i urząd biskupa Byrne'a odbyły się 14 grudnia w katedrze św. Michała.

     Papież Franciszek ogłosił specjalny Rok św. Józefa, który będzie obchodzony od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r.

2021 - Biskup William Byrne ogłosił specjalny diecezjalny Rok Eucharystii, który będzie obchodzony od 21 listopada 2021 do 7 października 2022, aby zwiększyć wiarę w Rzeczywistą Obecność naszego Pana w Eucharystii: Jego Ciało, Krew, Dusza i Boskość.  Wiosną 2022 roku Rok Najświętszej Eucharystii został przedłużony do 11 czerwca 2023 roku.

Divine-Mercy-mural_Parish_Grotto
IMG_1043 Czestochowa icon - tapestry fix
bottom of page