top of page

Sakramenty Kościoła rzymskokatolickiego

Left.jpg
Left.jpg

Bierzmowanie

 

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym ochrzczeni otrzymują szczególną łaskę, która umacnia ich do wyznawania wiary chrześcijańskiej. W obrządku łacińskim bierzmowanie jest zwykle udzielane przez biskupa, który kładzie ręce na przyjmujących, czyniąc znak krzyża z krzyżmem na ich czołach, mówiąc: „Bądźcie zapieczętowani darem Ducha Świętego” (Ordynariusz Forma) lub „Podpisuję Cię znakiem krzyża i utwierdzam Cię Krzyżmem Zbawienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Forma Nadzwyczajna).

Młodzi mężczyźni i kobiety z parafii Bożego Miłosierdzia, przyjmujący bierzmowanie, otrzymują szczególną łaskę wyznawania wiary. Na ich duszach odciśnięty jest niezatarty charakter, więc bierzmowanie można otrzymać tylko raz. Przygotowując się do tego sakramentu, młody człowiek zazwyczaj wybiera imię ulubionego świętego na imię bierzmowania.

Przez bierzmowanie młodzi z parafii Bożego Miłosierdzia kontynuują swoją drogę wtajemniczenia chrześcijańskiego. Są wzbogaceni darem Ducha Świętego i są ściślej związani z Kościołem katolickim. Są silnymi żołnierzami Chrystusa i dlatego są mocniej zobowiązani słowem i czynem, aby być wiernymi świadkami Chrystusa, szerząc i broniąc wiary katolickiej.

W miarę możliwości osoba bierzmowana powinna mieć sponsora katolickiego lub chrzestnego. Zadaniem sponsora jest troska o to, aby bierzmowany zachowywał się jak prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki wynikające z tego świętego Sakramentu.

confirmation.jpg
Right.jpg
Right.jpg
Divine-Mercy-mural_Parish_Grotto
IMG_1043 Czestochowa icon - tapestry fix
bottom of page