top of page

Sakramenty Kościoła rzymskokatolickiego

Left.jpg

Spowiedź - sakrament pokuty

 

Piątek:

15:00-15:45 (z wyjątkiem lata)


Sobota:

15:00-15:45


Inne pokuty po wcześniejszym umówieniu. Zadzwoń do naszego biura parafialnego pod numer (413) 283-6030.

Wyznania są słyszane w języku angielskim i polskim.

Każdy grzech jest obrazą Boga i odrzuceniem Jego doskonałej miłości i sprawiedliwości. Jednak Jezus rozróżnia dwa rodzaje grzechów. Grzechy najpoważniejsze i najcięższe nazywane są grzechami śmiertelnymi . Grzechy śmiertelne niszczą łaskę Bożą w sercu grzesznika. Z powodu swej bardzo poważnej natury grzech śmiertelny odcina naszą więź od Boga i odwraca człowieka od swego Stwórcy. List św. Pawła do Hebrajczyków mówi nam, że „jeśli grzeszymy świadomie po poznaniu prawdy, nie ma już ofiary za grzechy” (Hebrajczyków 10:26).

penance.jpg
Right.jpg
Left.jpg
Left.jpg
Left.jpg
Left.jpg
Right.jpg

Drugi rodzaj grzechu, powszedni , mniej poważny, nie odcina nas od Chrystusa. Jednak grzech powszedni osłabia łaskę w duszy i niszczy naszą więź z Bogiem. Osoba, która często oddaje się grzechowi powszednemu, najprawdopodobniej popadnie w grzech śmiertelny, jeśli będzie trwać na swoich złych drogach.

Aby grzech był śmiertelny, musi spełniać trzy warunki:

  • Grzech śmiertelny jest grzechem ciężkiej materii

  • Grzech śmiertelny jest popełniany przy pełnej wiedzy o grzeszniku

  • Grzech śmiertelny jest popełniony za świadomą zgodą grzesznika

Oznacza to, że grzechów śmiertelnych nie można popełnić „przypadkowo”. Osoba, która popełnia grzech śmiertelny, to taka, która wie, że jej grzech jest zły, ale mimo to popełnia go umyślnie. Oznacza to, że grzechy śmiertelne są „planowane z premedytacją” przez grzesznika, a zatem są prawdziwym odrzuceniem Bożego prawa i miłości.

Przed przystąpieniem do sakramentu pokuty prosimy o rachunek sumienia. Egzaminy sumienia można znaleźć tutaj:

Jak się wyspowiadać

 

TEKST SPOWIEDZI

PENITENT( osoba spowiadająca się): Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen

PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić słowami :

KAPŁAN: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem: tydzień, miesiąc, lata temu …..

Pokutę zadaną wypełniłem.

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: Wyliczam te grzechy, a przy ciężkich podaję liczbę i okoliczności.

Na zakończenie mów: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Następnie kapłan zachęca penitenta do okazania żalu

PENITENT: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13).

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa –

KAPŁAN: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego

PENITENT: ,,Amen„

po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan zwraca się do ciebie słowami –

KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

PENITENT: A jego miłosierdzie trwa na wieki

KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

PENITENT: Bóg zapłać.

Kapłan puka w konfesjonał.

Nie ma żadnego przepisu liturgicznego nakazującego całowanie stuły.

Right.jpg
Right.jpg
Right.jpg
Right.jpg
Left.jpg
Left.jpg
Left.jpg

Akt żalu

 

„Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy;
Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

 

Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

 

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

 

Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu."

Right.jpg
Confession - Artgate_Fondazione_Cariplo_
Right.jpg
Divine-Mercy-mural_Parish_Grotto
IMG_1043 Czestochowa icon - tapestry fix
bottom of page