top of page

Życie Religijne

Left.jpg
Left.jpg
Left.jpg

SIOSTRY ZAKONNE W NASZEJ PARAFII

Trzy różne zakony lub zgromadzenia sióstr zakonnych były częścią naszej parafii przez 80 lat. Ludzie z naszej parafii zawsze kochali i szanowali siostry, a każda grupa sióstr zawsze czuła się jak w domu i była mile widziana w Three Rivers.

1) Siostry Franciszkanki św. Józefa (FSSJ), 1921-1973
Być może najlepiej pamiętane zakony w naszej parafii, ponieważ były tu najdłużej, Siostry Franciszkanki pracowały w naszej szkole parafialnej od 1921 do 1973 roku. FSSJ zostały założone przez Matkę Colette Hilbert i ks. Jacek Fudziński, OFM.Conv. w 1897 r. służył potrzebom dzieci imigrantów, ucząc w polskich szkołach parafialnych i katechetycznych, a także jako pielęgniarki. W szczytowym okresie w latach pięćdziesiątych liczba członków FSSJ osiągnęła 500. Większość naszych byłych nauczycieli przez lata wspominała, że ​​Three Rivers było jednym z ich najlepszych (jeśli nie najlepszych) zadań w ich karierze religijnej.

2) Małe Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia (LSIC), 1973-1990
LSIC przybyło do naszej parafii w 1973 roku po zamknięciu szkoły parafialnej. Ich zgromadzenie zostało założone w Polsce przez laika Edmunda Bojanowskiego w 1850 roku. Papież Jan Paweł II nazwał go błogosławionym Edmundem ks. Bojanowskiego w 1999 r. W ramach podstawowego apostolatu sióstr nadal pracuje się z młodzieżą, chorymi i starszymi. Na całym świecie działa około 1500 LSIC. W naszej parafii służyli jako zakrystianie i nauczyciele religii.

W 1980 roku w naszej dawnej szkole parafialnej otwarto Żłobek dla dzieci w wieku przedszkolnym. LSIC przejął również obowiązki pedagogiczne przedszkola.
Aby umocnić swoje siostry bliżej ich domu macierzystego na prowincji w Cherry Hill, NJ, LSIC opuściło naszą parafię pod koniec roku szkolnego 1989-1990.

3) Siostry Mniejsze Maryi Niepokalanej (SMMI), 1990-2001
SMMI, stosunkowo nowe zgromadzenie w Kościele katolickim, zostało założone w 1983 roku. Siostry pracują w przedszkolach i szkołach podstawowych, w katechezie, programach młodzieżowych i koloniach letnich. W naszej parafii SMMI kontynuowało pracę w naszym przedszkolu po odejściu LSIC w 1990 roku. Ponieważ są to wciąż młode zgromadzenie, ich liczba wciąż rośnie (około 80 sióstr w chwili pisania tego tekstu). Pod koniec roku szkolnego 2000-2001 SMMI opuściło naszą parafię z powodu braku wolnych sióstr uprawnionych do prowadzenia przedszkola. W ten sposób po dwóch dekadach parafialne przedszkole zamknęło swoje podwoje.

W rok po odejściu SMMI sprzedano nasz klasztor parafialny, jeden z czterech głównych budynków naszej parafii.

Jesteśmy wdzięczni Bogu i Najświętszej Maryi Pannie za błogosławieństwo naszej parafii obecnością i wpływem oddanych i wiernych sióstr zakonnych przez tyle lat.

Codziennie módlmy się do Pana o wzrost powołań. Mamy wielką nadzieję na ewentualny powrót sióstr zakonnych do naszej parafii.

Right.jpg
Right.jpg
Right.jpg
Divine-Mercy-mural_Parish_Grotto
IMG_1043 Czestochowa icon - tapestry fix
bottom of page