top of page

Proboszcz, 1998-teraźniejszość

Wielebny Ks. Proboszcz Stefan Niemczyk

 

Ks. Stefan Niemczyk, nasz obecny pastor, urodził się w Polsce 10 grudnia 1953 r. W Giedlarowej spędził wczesne dzieciństwo i szkołę podstawową. Pięć lat studiów na kierunku technologia motoryzacyjna odbyło się w Instytucie Motoryzacji w Rzeszowie.


Po szkoleniu technicznym młody Stefan Niemczyk przez trzy miesiące pracował jako urzędnik państwowy. Następnie został powołany do polskiej piechoty morskiej. Kapral Niemczyk przez dwa lata służył w oddziale artylerii.

Po odbyciu służby wojskowej Stefan pracował jako kierownik stacji obsługi samochodów w Przemyślu. Dostrzegając powołanie do kapłaństwa wstąpił następnie do seminarium Wyższego Seminarium Duchowne w Przemyślu, gdzie przez cztery lata studiował filozofię i teologię.

W 1983 r. Seminarzysta Niemczyk przyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby pracować na rzecz Polonii i ukończyć studia kapłańskie u św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake w stanie Michigan. W ciągu dwóch i pół roku w Orchard Lake pracował w apostolatach pedagogicznych (nauczyciel religii w Szkole Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Heights,
Michigan) oraz w opiece duszpasterskiej (Pontiac Medical Center w Pontiac, Michigan). Otrzymał tytuł Master of Divinity od św. Cyryla i Metodego.

IMG_0206-edited-Fr. Stefan Niemczyk.JPG

Został przyjęty do kandydatury do święceń kapłańskich (wejście do stanu duchownego) przez biskupa Patryka Cooneya, biskupa pomocniczego Detroit 22 listopada 1985 roku. Biskup Leo E. O'Neil, 4 grudnia 1985 r. W Kaplicy Kaplicy Matki Bożej z Orchard Lake. Odbył staż diakona w kościele św. Patryka w Chicopee. Święcenia kapłańskie diakon Niemczyk otrzymał od biskupa Józefa F. Maguire 31 stycznia 1987 r. W tym samym kościele.

 

Pierwszym zadaniem nowego księdza Niemczyka było stanowisko proboszcza (wikariusza) w parafii św. Stanisława Kostki w Adams, Mszy św. Pod przewodnictwem ks. Jana Chwałka. Sześć lat później został wyznaczony jako zastępca proboszcza w parafii Niepokalanego Poczęcia w Indian Orchard pod kierunkiem proboszcza, ks. W tych dwóch zadaniach ks. Stefan był bardzo zaangażowany w pracę ze szkołami parafialnymi w obu parafiach i był odpowiedzialny za organizację ministrantów, jak również jego regularne obowiązki kapłańskie.

W styczniu 1998 r. Ks. Niemczyk został mianowany administratorem kościoła św. Piotra i Pawła po śmierci ks. Robert Ceckowski. Wkrótce potem został mianowany szóstym proboszczem św. Piotra i Pawła. Ks. Niemczyk jest głęboko zaniepokojony życiem liturgicznym i duchowym naszej parafii i codziennie odprawia Mszę św. Wspiera edukację religijną i formację naszej młodzieży, jest prawdziwym pasterzem wszystkich osób i grup wiekowych. Ks. Niemczyk nie boi się wskazać na różne świeckie i antykatolickie wiatry wiejące przez współczesne społeczeństwo.

W naszej parafii dokonano wielu fizycznych ulepszeń w okresie ks. Pastorat Niemczyka. Jeden z ks. Pierwszym aktem Niemczyka była wymiana wykładziny w kościele i zakrystii po raz pierwszy od trzydziestu lat. Kolejnym ulepszeniem była zmiana okablowania i wymiana świateł w kościele na bardziej wydajne żarówki. Za błogosławieństwem i aprobatą Ojca parafialna Gildia Mężczyzn wzniosła altanę (używaną głównie do corocznego pikniku parafialnego, ale także do zdjęć ślubnych) na trawniku między szkołą a kościołem. Na początku 2004 roku salę parafialną wyremontowano nową farbą, tapetą, wykładziną i piaskowaniem podłogi w holu głównym. W rezultacie coroczny piknik parafialny powrócił na nasze piękne tereny parafialne po tym, jak przez ponad trzydzieści lat gościł zarówno w Parku Pułaskiego (Trzy Rzeki), jak iw Parku Świętego Józefa (Thorndike).

 

W 2019 roku ks. Niemczyk nadzorował przemalowanie sanktuarium i wnętrza kościoła św. Piotra i Pawła.

Ks. Zamiłowanie Niemczyka do przyrody i ogrodnictwa ujawniło się niemal natychmiast po przyjeździe. Liczne drzewa zdobią teraz majątek parafii, a jego coroczne ogrody kwiatowe i warzywne zawsze dodają uroku naszym terenom.

Udaje mu się raz lub dwa razy w roku odwiedzać swoje siostry i braci oraz innych krewnych w Polsce, a także utrzymywać kontakty z członkami rodziny w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy naprawdę błogosławieni, że nadal mamy księdza rezydenta w naszej parafii, który jest jednym z męstwa, cnoty, szczodrości i wierności ks. Stefana Niemczyka.

IMG_3016.jpg
Divine-Mercy-mural_Parish_Grotto
IMG_1043 Czestochowa icon - tapestry fix
bottom of page