top of page

Proboszcz, 1948-1972

Ks. Prałat Proboszcz Alfons A. Skoniecki

 

Ksiądz prałat pułkownik Alfons Aleksander Skoniecki urodził się 16 lipca 1894 roku w Zieleńiu. Ukończył gimnazjum w Płocku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 2 października 1910 roku i rozpoczął przygotowania do kapłaństwa. Wybuch I wojny światowej zastał go poza granicami Polski. Studia teologiczne ukończył na Katolickim Uniwersytecie w Montrealu w 1915 r. W związku z ciągłymi działaniami wojennymi w Europie zdecydował się pozostać w Stanach Zjednoczonych. Przyjęty do diecezji Springfield (Massachusetts, USA) był jednak za młody, aby otrzymać święcenia kapłańskie. W wieku dwudziestu dwóch lat przyjął święcenia kapłańskie 2 czerwca 1917 roku w katedrze św. Jakuba w Montrealu w Kanadzie.


Jego pierwszy przydział rozpoczął się 6 czerwca 1917 r. Jako wikary w kościele św. Piotra i Pawła w Three Rivers, MA. 20 stycznia 1918 roku został wikariuszem w parafii Sacred Heart of Jesus w Easthampton w stanie Massachusetts.

 

20 stycznia 1925 r. Ks. Skoniecki został proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Turners Falls. Podczas pastorowania wzniósł piękny gotycki kościół ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, który został ukończony w 1929 roku. W 1948 roku spłacono hipotekę i wszystkie długi parafialne.

Obchodził srebrną rocznicę święceń kapłańskich w kościele, który zbudował w Turners Falls w lipcu 1942 roku.

18 lutego 1948 r. Ks. Skoniecki został proboszczem św. Piotra i Pawła, Three Rivers, MA.

Za pontyfikatu papieża Piusa XII w 1958 r. Ks. Skoniecki wraz z Polonią z Trzech Rzek ufundował Kaplicę Polską ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w Grotach Watykańskich. Kardynał Federico Tedeschini poświęcił ją w święto Trójcy Świętej 1 czerwca 1958 r., A założyciel odprawił pierwszą Mszę św. Po poświęceniu.

 

Przeszedł na emeryturę w Turners Falls, parafii Matki Bożej Częstochowskiej, która była jego pierwszą plebanią, i tam też zbudował kościół Matki Bożej Częstochowskiej. Wielokrotnie przyjeżdżał do Polski. Odwiedzał Płock, zawsze odwiedzając m.in. rodzinę mieszkającą w parafii św. Aleksego.


Podsumowując jego życie, napisano o nim: „był nie tylko odważnym i utalentowanym księdzem i budowniczym, ale także działaczem społecznym, filantropem, redaktorem, pisarzem i mówcą bardzo dobrze znanym wśród Polonii w Ameryce”. Spośród różnych funkcji, które pełnił i prac, które wykonywał, wymieńmy kilka: w latach 1918-23 był redaktorem tygodnika „Piast” w Chicopee. W 1934 r. Reprezentował Polonię w Ameryce jako jej delegat na Światowym Kongresie Polaków w Warszawie. Przez dwa lata był przewodniczącym Rady Polonii w Nowej Anglii, pomagając swoim rodakom w Polsce. Przez 7 lat był prezesem księży Amerykanów polskiego pochodzenia w diecezji Springfield oraz jednym z organizatorów polskiej diecezji w Chicago. Był pierwszym dozorcą Muzeum Polskiego w Ameryce i inspiratorem budowy nowego, odpowiedniego dla tego muzeum budynku, tak aby było pomnikiem polskich emigrantów na amerykańskiej ziemi. W 1954 r. Za zasługi dla wolności, które szczególnie cenił, otrzymał tytuł pułkownika Wojska Polskiego.


Zmarł 26 lipca 1975 r. I zgodnie z żądaniem został pochowany na cmentarzu w Turners Falls obok figury Matki Bożej w mundurze Wojska Polskiego. Na płycie nagrobnej widnieją m.in. napisy: „Ks. Prał. Alfons A. Skoniecki, ks. Rzymskokatolicki od 58 lat, fundator Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Watykanie, pułkownik Wojska Polskiego”.

 

W 1986 roku Daniel S. Buczek napisał książkę Last of the Titans: Monsignor-Colonel Alphonse A. Skoniecki of Massachusetts o Msgr. Życie Skonieckiego. To wymowny tytuł znakomitego kapłana, który służył swojej trzodzie przez ponad 58 lat.

Fr._Skoniecki.jpg
IMG_9745 Skoniecki Ecce Agnus Dei.JPG

Ks. Skoniecki podczas "Ecce Agnus Dei", na jego 40-leciu Mszy św. W 1957 roku.

Skoniecki and Pius XII.JPG

Ks. Skoniecki z Papież Pius XII

Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej na Watykanie

Skoniecki Low Mass at Vatican chapel.jpg

Ks. Skoniecki odprawia Mszę św. W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Grotach Watykańskich - kaplicy, którą obdarował.

IMG_4885_edited_edited.jpg

Ks. Skoniecki odprawia Mszę św. W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Grotach Watykańskich - kaplicy, którą obdarował.

Msgr. Skoniecki ufundował Kaplicę Polską ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w Grotach Watykańskich w 1958 roku. Konsekrowano ją 1 czerwca 1958 roku.


W ołtarzu głównym kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten został wykonany techniką mozaikową w Watykańskim Studium Mozaiki na przełomie 1957/58 roku. Autor pracy prof. V. Cassio, do reprodukcji Twarzy Matki Bożej z Dzieciątkiem, Jezus użył drogocennej polichromii, a szaty figurowe zostały wykonane ze specjalnego szkliwa pokrytego młotkowanym srebrem. Wszystkie kamyki zostały wyprodukowane w 1720 roku. Złote tło wizerunku prof. Cassio wykonał XIII-wieczne kostki mozaikowe, takie same jak w absydzie św. Jana na Lateranie - katedrze papieża. Łącznie obraz liczy ponad 45 tys. przedmiotów. Korony artystycznie wykonane ze złoconego srebra zostały wykonane przez rzymskiego rzeźbiarza Bortolottiego.


Przed obrazem zdobiącym przez 24 lata polską kaplicę w podziemiach św. Piotra ostatni papieże modlili się w Watykanie. Paweł VI, nie mogąc przyjechać do Polski na obchody tysiąclecia, podziękował Bogu przed tym obrazem za 1000-lecie Chrztu Polski.


Na ścianach kaplicy znajdują się płaskorzeźby przedstawiające świętych: Wojciecha, Stanisława Biskupa, Jadwigę, Kazimierza, Andrzeja Bobolę, Jacka, Jana Kantego i Stanisława Kostkę. Ich autorem jest Michał Paszyna. Artysta nadał św. Wojciechowi cechy kardynała. Stefana Wyszyńskiego i św. Stanisława biskupa arcybiskupa. Józef Gawlina, kapłan społeczności polskiej po II wojnie światowej.

Kaplica była niewielka - miała ok. 30 m², ale było to niezwykle ważne miejsce dla Polaków. Odprawili w niej Mszę św. Biskupów, którzy uczestniczyli w obradach Soboru Watykańskiego II.

Dziś kaplica wygląda inaczej. Z okazji 600-lecia obecności Maryi na Jasnej Górze Jan Paweł II w 1982 roku nakazał remont i powiększenie kaplicy. Po gruntownej renowacji polegającej m.in. na dodaniu apsydy, jej powierzchnia wzrosła do ok. 80 m².


Wówczas ustawiono nowy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ufundowany przez Jana Pawła II, namalowany przez Annę Torwirdową. W 1992 roku umieszczono obecny obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wykonany w mozaice przez artystów watykańskich. Obraz został poświęcony przez Jana Pawła II 28 września 1992 roku.


Co się stało z poprzednimi obrazami? Pierwszy obraz, również wykonany w formie mozaiki, na zlecenie biskupa łódzkiego Józefa Rozwadowskiego, ofiarowany kościołowi Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi, a obraz Anny Torwirdowej trafił do muzealnych zbiorów św. . Po rozbudowie w kaplicy pojawiły się nowe elementy, w tym wolnostojący ołtarz i marmurowe medaliony czterech ewangelistów w ścianie apsydy z czasów Innocentego VIII (1484-92).


Prace rozpoczęte przez ks. prałat Alfonsa Skonieckiego, na stałe wpisał się w historię kościoła Matki Bożej Częstochowskiej, św. Piotra i Pawła, Bazylika św. Piotra, a także w historii Polski i Stanów Zjednoczonych. Dlatego jest to dla nas szczególny powód do dumy z osoby, która wyrosła z naszej mazowieckiej ziemi. Po śmierci księdza prałata, jego przyjaciel, redaktor Zygmunt Stefanowicz, w czasopiśmie Nation Polski napisał m.in .: „Działalność księdza Skonieckiego należy opisać i szczegółowo przedstawić nowemu pokoleniu w pełnym wymiarze, bo ma on wiele przykładów z czego będzie mogła korzystać polska młodzież ”.

Divine-Mercy-mural_Parish_Grotto
IMG_1043 Czestochowa icon - tapestry fix
bottom of page