top of page

Czwartek Wniebowstąpienia

Ten  czwartek 26 maja  obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie.  

 

Godziny mszy są następujące:

  • 8:00 – Msza św. w języku angielskim

  • 18:00 – Msza św. w języku angielskim

 

Czterdziesty dzień po Niedzieli Wielkanocnej, upamiętniający wniebowstąpienie Chrystusa, zgodnie z Mk 16:19, Łk 24:51 i Dz 1:2.

 

W Kościele Wschodnim święto to znane było jako analepsis, czyli podjęcie, a także jako episozomene, czyli zbawienie, co oznacza, że Chrystus wstępując do swojej chwały dopełnił dzieła naszego odkupienia. Terminy używane na Zachodzie, ascensio i czasami ascensa, oznaczają, że Chrystus został wskrzeszony dzięki Swoim własnym mocom. Tradycja określa Górę Oliwną w pobliżu Betanii jako miejsce, w którym Chrystus opuścił ziemię. Święto przypada w czwartek. Jest to jedno ze świąt ekumenicznych, zaliczane do najbardziej uroczystych w kalendarzu, w tym Męki Pańskiej, Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego, ma wigilię, a od XV wieku oktawę przeznaczoną na nowennę przygotowującą do Pięćdziesiątnicy, zgodnie z zaleceniami Leona XIII.

Wyniesienie Chrystusa do nieba Swoją własną mocą w obecności Jego uczniów czterdziestego dnia po Jego Zmartwychwstaniu. Jest opowiedziana w Ewangelii Marka 16:19, Łukasza 24:51 oraz w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich.

dosso dossi ascension.jpeg

The Novena to the Holy Ghost

The novena in honor of the Holy Spirit is the oldest of all novenas since it was first made at the direction of Our Lord Himself when He sent His apostles back to Jerusalem to await the coming of the Holy Spirit on the first Pentecost. It is still the only novena officially prescribed by the Church. Addressed to the Third Person of the Blessed Trinity, it is a powerful plea for the light and strength and love so sorely needed by every Christian.

This Novena begins on the day after the Solemnity of the Ascension, Friday of the 6th Week of Easter, even if the Solemnity of the Ascension is transferred to the 7th Sunday.

Cathedra-Gloria-Chair.jpeg
Divine-Mercy-mural_Parish_Grotto
IMG_1043 Czestochowa icon - tapestry fix
bottom of page