top of page

Catholic Prayers in Latin, English, and Polish

Learn your prayers in Latin, English, and Polish.  Latin is the official language of the Roman Catholic Church, and is to be revered by all Catholics, as it is one of the three languages to be inscribed upon the Holy Cross.

Ars celebrandi faithful.jpeg

Latin

Signum Crucis

English

English

English

English

The Sign of the Cross

Polish

Polish

Polish

Polish

Znak Krzyża

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Pater Noster

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

Our Father

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.  Amen.

Ojcze Nasz

Pater Noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Ave Maria

​Our Father,

Who art in heaven,

hallowed be Thy name;

Thy kingdom come;

Thy will be done

on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread;

and forgive us our trespasses

as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Amen.

Hail Mary

​Ojcze nasz,

któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Gloria Patri

​Hail Mary, Full of Grace,

The Lord is with thee.

Blessed art thou amongst women,

and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,

pray for us sinners now, and at the hour of death.

Amen.

Glory Be

​Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,

Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

​Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Divine-Mercy-mural_Parish_Grotto
IMG_1043 Czestochowa icon - tapestry fix
bottom of page